OM KIRKEN

Her på siden kan du læse mere om  kirkerne, vores kunst, sognehuset og kirkegårdene. Du kan også finde kontaktoplysninger på kirkens ansatte og menighedsrådet.


Lille-Heddinge kirke

Kirken er en romansk kridtstenskirke, opført i tidsrummet 1150-1225.
Den består af kor og skib. I slutningen af middelalderen er tårn, våbenhus og sakristi samt de takkede gavle blevet bygget til. Skibet er udsædvanlig højt og har haft 3 stokværk, måske 4.

Altertavlen er fra 1625, og har tidligere stået på Vemmetofte kloster. Alterbilledet er fra 2009 og udført af Per Kirkeby

Prædikestolen er fra 1610. Som hjørnefigurer ses Andreas, Peter, Kristus, som salvator Mundi, og Paulus. Det usædvanlige er, at både Peter og Paulus bærer sværd. Peter plejer at bære himmeriges nøgler.

Ved opgangen til prædikestolen er der afdækket et lægmandsalter, hvor kalkmaleriet sikkert forestiller kirkens skytshelgen, formentlig Skt. Nicolai.


Døbefonten er af granit. Den er meget enkel, kun smykket af en tovstav lige under overkanten.

 


Højerup Ny Kirke

Kirken er opført i kridtsten fra Stevns Klint.


Apsis har dog bæltemuring af flintesten som en efterligning af klintens geologiske opbygning.

Kirken, der blev indviet i 1913, er tegnet af arkitekt Helge Bojsen Møller, broder til sognepræst Tage Møller. Den fremstår som en traditionel romansk landsbykirke med skib, kor, apsis, våbenhus og tårn.

Alteret er af kridtsten, prydet med ornamenter, forestillende kristne symboler: I midten et øje i trekant, symbolet på den treenige Gud. Alteropsatsen af træ har udskæringer med følgende symboler. Den opstandne Kristus (Lammet med sejrsfane) og symboler for de fire evangelister.

Den store døbefont er af kridtsten. Den er prydet med tre store engle i relief. Det er maleren Johannes Malling, der har dekoreret kirken med fresker.

Gavlene på stolestaderne fortæller sagnet om kirken yderst på klinten, der hver julenat rykker et hanefjed ind i landet, for at den ikke skal styrte i havet.

 


Havnelev kirke


Kirken er fra ca. 1250 bygget oprindeligt i kridtsten. I 1880 brød tårnet sammen, og en gennemgribende restaurering var nødvendig. Kirken kom til at fremstå som en nygotisk landsbykirke. Tårn og våbenhus blev nyopført af røde sten, og resten af kirken med undtagelse af sakristiet, der er fra ca. 1500, blev skalmuret med samme type røde sten.

I 1990 var det igen nødvendigt at foretage en gennemgribende restaurering af tårnet. Altertavlen er fra 1630. I 1940 fik den tilføjet to vingestykker. Ved den lejlighed fandt man det originale alterbillede, der forestiller den sidste nadver. Det var gemt under et maleri af F.L. Storch, der nu hænger nede ved orglet.

Oprindelig stod der i kirken en granitdøbefont. Den blev i 1863 ombyttet med den nuværende af 'galvanoplastik'. Den middelalderlige døbefont står nu i Smerup Kirke. Prædikestolen er skåret i 1613 af Engelbert Chastensen. Den smukke udskårne kirkedør bærer årstallet 1559. De malede vingedekorationer er fra 1883.

 

Sognehuset

I 2012 byggede pastoratet et nyt sognehus der ligger ved præstegården i Lille heddinge.

Sognehuset skal danne ramme omkring alle aktiviteter i pastoratet såsom: Sogneaftener - undervisning af konfirmander - babysalmesang - minikonfirmander og i det hele taget være samlingspunkt for alle aktiviteter i pastoratet.

Kontakt til Sognehuset: sognehus@liheddingekirke.dk eller på telefon 56500883/ 28591929 

Send os en besked:

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Højerup kirke

5. jul 09:30
10:30
5. jul 09:30 -
10:30

Gudstjeneste i Havnelev kirke

12. jul 11:00
12:00
12. jul 11:00 -
12:00

Gudstjeneste i Lille Heddinge kirke

19. jul 14:00
15:00
19. jul 14:00 -
15:00

Gudstjeneste i Havnelev kirke

26. jul 09:30
10:30
26. jul 09:30 -
10:30

Gudstjeneste i Højerup kirke

2. aug 11:00
12:00
2. aug 11:00 -
12:00

Gudstjeneste i Højerup kirke

16. aug 09:30
10:30
16. aug 09:30 -
10:30